BRATISLAVA - ROZVOZOVÉ LOKALITY

ČUŇOVO

minimálna hodnota objednávky - 15e

cena doručenia - 2

RUSOVCE

minimálna hodnota objednávky - 5.90

cena doručenia - 1,70 €

JAROVCE

minimálna hodnota objednávky - 5.90 €

cena doručenia - 0 €

PETRŽALKA

minimálna hodnota objednávky - 5.90 €

cena doručenia - 0 €

DÚBRAVKA

minimálna hodnota objednávky - 5.90 €

cena doručenia - 2.50 €

KARLOVÁ VES

minimálna hodnota objednávky - 5.90 €

cena doručenia - 2 €

STARÉ MESTO

minimálna hodnota objednávky - 5,90 €

cena doručenia - 1,70 €

RUŽINOV

minimálna hodnota objednávky - 5.90 €

cena doručenia - 2 €

KRAMÁRE

minimálna hodnota objednávky - 5.90 €

cena doručenia - 2 €

RAJKA

minimálna hodnota objednávky - 20 €

cena doručenia - 3 €